Szolgáltatásaink

Teljeskörű szolgáltatásunkkal vállaljuk cége tűz-, munkavédelmét és a veszélyes áruszállítással kapcsolatos biztonsági tanácsadói tevékenységet. Több éves szakmai tapasztalatunknak köszönhetően Önnek nem kell aggódnia hogy cége megfelel-e ezen szakterületek vonatkozó jogszabályainak.

Tűzvédelem

about

• Tűzvédelmi oktatások elvégzése és dokumentálása /előzetes, ismétlődő, rendkívüli/

• A törvény által előírt tematika elkészítése

• Tűzvédelmi szabályzat elkészítése, adott esetben annak aktualizálása

• A vonatkozó „TŰZRIADÓ TERV” és a hozzá kapcsolódó helyszínrajzoknak az elkészítése

• A dolgozók tűzvédelmi szakvizsgáztatása, szakvizsgák komplett lebonyolítása /külön megegyezés keretein belül/

• Tűzvédelmi Hatósági ellenőrzések alkalmával a Megbízó szakmai képviselete

• Fejlesztések, beruházások előkészítése, megvalósításuk során azok elősegítése, illetve a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatása.

• Teljes körű tűzvédelmi szaktanácsadás a Megbízó és érdekeltségei részére.

• Tűzvédelmi felülvizsgálatok, karbantartások meglétének ellenőrzése, hiány vagy eltérés esetén a Megbízó azonnali értesítése

• Közreműködünk a Tűzoltóság helyszíni tűzoltási gyakorlatainak megszervezésében, lebonyolításában

• Gondoskodunk a tűzvédelemmel kapcsolatos jelző és tiltó táblák beszerzéséről és elhelyezéséről.

• Előkészítjük és megszervezzük a jogszabályokban előírt tűzvédelmi kiürítési gyakorlatokat

Munkavédelem

about

• A törvényi előírásoknak megfelelően a munkavédelmi oktatások elvégzése és dokumentálása /előzetes, ismétlődő, rendkívüli, esetlegesen a munkalépés előtti, illetve közbeni speciális oktatás/

• Kockázatértékelés és a kémiai kockázatbecslés elkészítése.

• Foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálatok elvégzése, elsősegély nyújtás.

• Munkabalesetek kivizsgálása, dokumentálása és a törvényi bejelentési kötelezettség végrehajtása.

• A veszélyes létesítmények, munkahely, munkaeszközök, technológia munkavédelmi üzembe helyezésének végrehajtása.

• Munkavédelmi belső ellenőrzések elvégzése.

• Az elsősegély nyújtási szabályzat elkészítése (fogl. eü-i orvossal konzultálva).

• Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése.

• Cégünk feladata még a súlyos munkabalesetek, valamint az olyan munkaeszköz, illetve technológia által okozott munkabalesetek kivizsgálása, amely kettőnél több személyre egyszerre /egy időben/ azonos helyen történő sérülését, vagy más egészségkárosodását okozott

• Részvétel az előre bejelentett hatósági ellenőrzéseken.

ADR biztonsági tanácsadói tevékenységek

about

• Figyelemmel kísérjük, hogy betartják-e a veszélyes áruk szállítását szabályozó előírásokat.

• Tanácsadás a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását illetően.

• Éves jelentés készítése a vállalkozás vezetősége, vagy adott esetben a helyi hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről.

• Feladatkörre szakosított oktatás megtartása éves rendszerességgel, illetve az új munkavállalók soron kívüli oktatása

• A fentieken túl figyelemmel kísérjük vállalkozásánál a következők gyakorlati végrehajtását és az ezzel kapcsolatos eljárásokat : o a szállítandó veszélyes áruk azonosítására vonatkozó szabályok betartását; o azt, hogy a vállalkozás figyelembe veszi-e a szállítójárművek vásárlásánál a szállítandó veszélyes áruval kapcsolatos különleges követelményeket; o a veszélyes áruk szállítására, be- és kirakására használt felszerelések ellenőrzésére szolgáló eljárásokat; o a vállalkozás alkalmazottainak megfelelő képzését, beleértve az előírások változásainak nyomon követését, és a képzésről szóló jelentések, okmányok őrzését, nyilvántartását; o a szállítás vagy a be- és kirakás alatt észlelt súlyos balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok okának felderítését, vagy amennyiben szükséges, jelentés készítését; o a balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok ismétlődésének megakadályozását célzó megfelelő eljárások alkalmazását; o az alvállalkozók vagy harmadik felek kiválasztásakor és igénybevételekor a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogi előírások és különleges követelmények figyelembevételét;